Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden fattar beslut i myndighetsfrågor som bland annat miljö-, hälso- och livsmedelstillsyn och bygglov.

Ledamöter och ersättare i Bygg- och miljönämnden

Ledamöter och ersättare i Bygg- och miljönämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Magnus Ludvigsson (L), ordf

Helena Torstensson (C)

Peter Myrasch Regnell (C), vice ordf

Alvar Magnusson (C)

Per-Yngve Velander (M)

Jan-Olof Högqvist (M)

Lillemor Svensson (S)

Christina Andersson (S)

Catherine Maxdotter (S)

Eric Johansson (S)

Christer Wannberg (S)

Azad Faruk Aslan (V)

Kenneth Johansson (SD)

Jan-Erik Tynong (SD)


Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2022

Bygg- och miljönämnden sammanträder tisdagar kl 09.00

jan

feb

mars

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

25

22

29

26

25

21

-

30

27

25

22

13


Ärendelistor och protokoll

Ärendelistor

Protokoll

Senast uppdaterad: 28 november 2022
Kommun och politik