Jävsnämnden

Jävsnämnden hanterar ärenden inom tillstånd och tillsyn istället för samhällsservicenämnden, i de fall när kommunen själv är part i ärendet.

Ledamöter och ersättare i Jävsnämnden

Ledamöter och ersättare i Jävsnämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Alexander Hägg (M) Ordförande

Leif O. Rengman (M)

Lennart Andersson (C) Vice Ordförande.

Helena Torstensson (C)

Eva Lindberg (S)

Lisbeth Hirsimäki (S)

Lennart Gard (S)

Marcus Gard (S)

Rino Hedblom (SD)

Lucas Frank (SD)


Sammanträdesdatum Jävsnämnden 2023

Jävsnämnden sammanträder vanligtvis fredagar kl 09.00

Datum då nämnden sammanträder under 2023

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

10

17


14


1615


17Senast uppdaterad: 6 mars 2023
Kommun och politik