Jävsnämnden

Jävsnämnden hanterar ärenden inom tillstånd och tillsyn istället för samhällsservicenämnden, i de fall när kommunen själv är part i ärendet.

Ledamöter och ersättare i Jävsnämnden

Ledamöter och ersättare i Jävsnämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Alexander Hägg (M) Ordförande

Leif O. Rengman (M)

Lennart Andersson (C) Vice Ordförande

Helena Torstensson (C)

Eva Lindberg (S)

Lisbeth Hirsimäki (S)

Lennart Gard (S)

Marcus Gard (S)

Rino Hedblom (SD)

Lucas Frank (SD)


Jävsnämnden sammanträder vanligtvis fredagar kl 09.00.

  • 10 januari
  • 17 februari
  • 14 april
  • 16 juni
  • 15 september
  • 17 november
Senast uppdaterad: 12 maj 2023
Kommun och politik