Kultur- och samhällsservicenämnden

Kultur- och samhällsservicenämnden har politiskt ansvar för planering och utveckling, kultur- och fritidsfrågor, teknisk service av vägar, gator, parker, kommunens kostverksamhet samt städverksamhet.

Ledamöter och ersättare i Kultur- och samhällsservicenämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Marjo Myllykoski (M), ordf

George Ayres (M)

Vakant

Bengt Hedman (KD)

Fredrik Öhlander (C), vice ordf

Mikael Krantz (C)

Sven-Ulrich Olsson (C)

Christina Lundh (C)

Ove Söderholm (C)

Pär Lindberg (L)

Xenia Hildén (S)

Lillemor Svensson (S)

Maria Johansson (S)

Patric Rosenqvist (S)

John Staffas (S)

Kim Tjernberg (S)

Stig Nordgren (V)

Dennis Bertilsson (V)

Lotta Larsson (SD)

Nils-Olov Oxelbrand (SD)

Christer Andersson (SD)

Daniel Persson (SD)


Sammanträdesdatum Kultur- och samhällsservicenämnden 2022

Kultur- och samhällsservicenämnden sammanträder onsdagar kl 09.15.

jan

feb

mars

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

26

23

23

27

25

15

-

24

28

26

23

14


Senast uppdaterad: 23 mars 2022
Kommun och politik