Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden har politiskt ansvar för verksamheter inom kommunens äldre- och funktionshindersomsorg.

Nämnden ansvarar för:

  • Hemtjänst
  • Vård- och omsorgboenden
  • Omsorg om människor med psykiska eller fysiska funktionshinder genom exempelvis gruppbostäder eller personlig assistans
  • Viss hälso- och sjukvård
Ledamöter och ersättare i omvårdnadsnämnden

Ledamöter

Ersättare

Anders Ramstrand (KD), ordf

Gunnar Sundin (KD)

Lena Dufva (C), vice ordf

Eva Eriksson (C)

Marianne Persson (C)

Alvar Magnusson (C)

Viktoria Åberg (M)

Alexander Hägg (M)

Ingrid Backelin (L)

Carine Östlund (C)

Lennart Gard (S)

Åsa Kastman (S)

Anneli Hirsimäki (S)

Monica Zellafors (S)

Monica Bodén (S)

Catherine Maxdotter (S)

Anton Larsson (V)

Kjell Pettersson (V)

Sven Lindberg (SD)

Nils-Olov Oxelbrand (SD)

Rino Hedblom (SD)

Johanna Myrin Hillströms (SD)

Sammanträdesdatum omvårdnadsnämnden 2022

Omvårdnadsnämnden sammanträder onsdagar kl 13.15

jan

feb

mars

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

26


23


30


27


25


15


-


31


28


26

Inställt


30


14Senast uppdaterad: 10 oktober 2022
Kommun och politik