Valnämnden

Valnämndens huvuduppgift är att genomföra val till riksdagen, kommunfullmäktige, regionen och EU-parlamentet samt de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om.

Valnämnden ansvarar för det praktiska arbetet kring ett val, till exempel att:

  • utse valförättare
  • ordna vallokaler och information till medborgarna om deras vallokal på valdagen och under förtidsröstningen
  • lägga ut röstsedlar
  • utse personer som tar emot och räknar rösterna.

Vanligtvis sammanträder valnämnden bara de år då det är allmänna val eller folkomröstningar.

Den statliga valmyndigheten utövar tillsyn över hur allmänna val och folkomröstningar bedrivs. Den är även ansvarig för tryckning och distribution av valsedlar, information med mera. Valmyndigheten lagrar också statistiska uppgifter över tidigare val, såsom valdeltagande och mandatfördelning.

Ledamöter och ersättare i Valnämnden

Ledamöter

Ersättare

Maria Svensson (politiskt oberoende tjänsteman), ordf


Berit Magnusson (C)

Magnus Svensson (C)

Marjo Myllykoski (M), vice ordf

Alexander Hägg (M)

Ingrid Backelin (L)

Magnus Ludvigsson (L)

Ove Wiström (KD)

Olle Persson (KD)

Jan-Evert Hagström (S)

Marcus Gard (S)

Maja Nordin (V)

Carina Toner Jansson (V)

Claes B. Jacobson (MP)

Johan Nilsson (MP)

Nils-Olov Oxelbrand (SD)

Lotta Larsson (SD)


Sammanträdesdatum Valnämnden

Sammanträdesdatum för valnämnden

jan

feb

mars

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec30Senast uppdaterad: 26 augusti 2022
Kommun och politik