Valnämnden

Valnämndens huvuduppgift är att genomföra allmänna val till kommunfullmäktige, riksdagen och EU-parlamentet samt de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om.

Valnämnden ansvarar för det praktiska arbetet kring ett val, till exempel att:

  • utse valförättare
  • ordna vallokaler och information till medborgarna om deras vallokal på valdagen och under förtidsröstningen
  • lägga ut röstsedlar
  • utse personer som tar emot och räknar rösterna.

Vanligtvis sammanträder valnämnden bara de år då det är allmänna val eller folkomröstningar.

Den statliga valmyndigheten utövar tillsyn över hur allmänna val och folkomröstningar bedrivs. Den är även ansvarig för tryckning och distribution av valsedlar, information med mera. Valmyndigheten lagrar också statistiska uppgifter över tidigare val, såsom valdeltagande och mandatfördelning.

Ledamöter och ersättare i Valnämnden

Ledamöter

Ersättare

Vakant (oberoende tjänsteman), ordf


Berit Magnusson (C)

Magnus Svensson (C)

Marjo Myllykoski (M), vice ordf

Alexander Hägg (M)

Ingrid Backelin (L)

Magnus Ludvigsson (L)

Ove Wiström (KD)

Olle Persson (KD)

Jan-Evert Hagström (S)

Marcus Gard (S)

Maja Nordin (V)

Eva Anita Königsson (V)

Claes Jacobsson (MP)

Johan Nilsson (MP)

Daniel Persson (SD)

Eva-Mai Mineur Tynong (SD)


Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2021
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn