Barn och lärande

Sektor barn och lärande fokuserar på barn och ungdomar upp till 19 år. Sektorn samlar de verksamheter och kompetenser som tillsammans har störst påverkan för att ge alla barn möjlighet att vara entreprenörer i sitt eget liv - så de kan välja sin egen framtid.

Inom sektorn finns tre verksamhetsområden:

  • Förskola
  • Skola
  • Förebyggande och främjande

Pedagogisk verksamhet, förebyggande och främjande verksamhet samt viss socialtjänst finns inom sektorn. Här arbetar nära 900 medarbetare som möter barn och ungdomar genom sina olika yrkesroller inom exempelvis förskola, grundskola, grundsärskola, kulturskola, familjeteam, familjerätt, socialtjänst och ungdomsverksamheten Verkstäderna.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 31 december 2021
Kommun och politik

Kontakt Sektor barn och lärande

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn och utbildningsnämnden
Fax: 0270 - 411 60

Sektorchef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen – verksamhetschef (grundskola)

Agneta Olofsson – verksamhetschef (förskola)

Vakant - verksamhetschef (förebyggande och främjande)

Pernilla Lund – enhetschef (administration)

Helena Palm Höijer - enhetschef (utveckling)

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn