Styrning och stöd

Sektor styrning och stöd samordnar vi arbetet mellan Söderhamns kommuns fyra sektorer och ansvarar för den strategiska utvecklingen på övergripande nivå.

Inom sektorn finns nio enheter:

  • Ekonomienhet
  • HR-enhet
  • Inköpsenhet
  • Kanslienhet
  • Kommunikationsenhet
  • Enhet för ledningsstöd
  • Näringslivsenhet
  • Samhällsbyggnadsenhet
  • Överförmyndarenhet

Här arbetar nära 90 medarbetare med sådant som är gemensamt för alla inom Söderhamns kommun exempelvis arkivhantering, ekonomi, inköp, IT, kommunikation, ledningsstöd, nämndsadministration, näringslivfrågor, juridik, säkerhetsfrågor och samhällsbyggnad.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Kommun och politik

Kontakt Sektor styrning och stöd

Besöksadress: Rådhuset, Oxtorgsgatan 19
E-post: Kommunstyrelsen

Biträdande kommundirektör
Petra Löfgren
Tel 0270-723 21

Strategi- och ekonomichef
Erik Sunnert
0270-750 08

Redovisningschef
Carina Palm
Tel 0270-743 85

HR-chef
Ann-Charlotte Malmberg
Tel 0270 - 753 50

Kommunikationschef
Matilda Green
0270 - 750 69

Näringslivschef
Ola Andersson
Tel 0270-723 50

Chef, samhällsplaneringsenheten
Marianne Johansson
Tel 0270-753 30

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn