Välfärd

Sektor Välfärd fokuserar på vuxna personer över 20 år. Sektorn samlar de verksamheter och kompetenser som tillsammans har störst påverkan för att stärka vuxna och äldres egna resurser så att det kan leva ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt under livets alla faser.

Inom sektorn finns fem verksamhetsområden:

  • Vård- och omsorgsboende, korttids- och dagverksamhet
  • Hemtjänst och hemsjukvård
  • Funktionshindersomsorg och beroende
  • Myndighetsutövning
  • Kvalitet, stöd och utveckling

Inom sektorn arbetar drygt 1000 medarbetare inom verksamheter som exempelvis vård- och omsorgsboende, hemtjänst, hemsjukvård, daglig verksamhet, rehabverksamhet, boendestöd, försörjningsenhet och beroendeverksamhet.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 31 december 2021
Kommun och politik

Kontakt sektor Välfärd

Besöksadress: Förvaltningshuset Västra Storgatan 16-18
Telefon vxl: 0270 - 750 00  Fax: 0270-752 36
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Sektorchef
Jon Schöning
Telefon: 0270-750 39
E-post: jon.schoning@soderhamn.se

Monica Roos - biträdande sektorchef samt verksamhetschef Kvalitet, stöd och utveckling

Anna-Lena Svedberg - verksamhetschef Myndighetsavdelningen

Birgitta Löjdström - verksamhetschef Hemtjänst och hemsjukvård

Ann-Catrine Norling - verksamhetschef Funktionshinderomsorg och beroende

Khadra Abusagr - verksamhetschef Vård- och omsorgsboende, korttids- och dagverksamhet


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn