Vård- och omsorgspersonal i Söderhamns kommun erbjuds antikroppstest

Blodprov tas ur ven i armvecket

Vård- och omsorgspersonal erbjuds antikroppstester.

Den 30 juni påbörjas antikroppstester på personal inom vård och omsorg på Söderhamns kommun. Testerna visar om medarbetaren haft Covid-19 och bildat antikroppar.

Antikroppstestet är blodprov som visar om en person har haft Covid-19 och utvecklat antikroppar. Testerna som är frivilliga, erbjuds anställda som tidigare haft symtom som kan stämma med Covid-19.

Ett positivt svar tyder på genomgången infektion och att man kan ha en viss immunitet. Men man vet ännu inte hur god immuniteten är eller hur länge den varar. Det är därför viktigt att fortsatt vara mycket noga med användande av skyddsutrustning och att följa de basala hygienrutinerna.

- Syftet med testerna är att medarbetare som varit sjuka men inte blivit testad under sjukdomstiden kan får svar på om dom hade Covid-19 och har antikroppar. Svaren kommer också att vara underlag för nationella bedömningar om hur många som haft sjukdomen, säger Anna-Karin Eklund, förvaltningschef för omvårdnadsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 26 juni 2020