Skärpta corona-råd för Gävleborgs län

Den 16 november utfärdades skärpta råd som gäller alla oss som bor i Gävleborgs län. Syftet med de skärpta råden är att bromsa smittspridningen av covid-19. Besluten gäller till och med den 13 december men kan förlängas.

Redan under föregående vecka konstaterade Lars Wesslén, smittskyddsläkare Region Gävleborg att läget är mycket allvarligt.
- Det ser uruselt ut. Det råder en ökad fara för hälsa och liv i länet. Det är inte så att vi är mitt i den här vågen eller att den börjar vika på något sätt, utan det här är nog bara början. Kurvan går just nu bara rakt uppåt med väldig fart, sa Lars Wesslén.

De nya skärpta råden

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren, länsstyrelsen och regionen, fattat beslut om skärpta lokala allmänna råd som ska gälla i Gävleborg under en begränsad tid för att ytterligare bromsa utbrotten.
Från och med den 16 november uppmanas alla som vistas i Gävleborgs län att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Länsstyrelsen Gävleborg har dessutom beslutat att det högsta tillåtna deltagarantalet vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom länet ska vara 50.

Mer information hos Länsstyrelsenlänk till annan webbplats

Information om de skärpta råden på andra språk - se Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter

Måndagens beslut omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – i Gävleborgs län.

Söderhamns kommun har redan skärpt interna instruktioner

I förra veckan gick Söderhamns kommun ut med skärpta interna instruktioner i syfte att minimera fysiska kontakter för att bromsa smittspridningen.
Som huvudregel ska alla medarbetare arbeta hemifrån (om tjänsten medger). Alla möten, oavsett deltagarantal ska i första hand genomföras digitalt och inga tjänsteresor tillåts om det inte är absolut nödvändigt.
-Det är bra att vi beslutade och kommunicerade väldigt snarlika interna instruktioner redan förra veckan. De går exakt i linje med de nya regionala råden, säger kommunchef Patrik Jakobsson.

- Eventuella förändringar i kommunens verksamhet och utbud riktat mot våra medborgare, med anledning av de nya regionala råden ska vi skyndsamt se över och kommunicera, avslutar Patrik Jakobsson.

Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden

Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.
Läs information på Region Gävleborglänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn