Konstaterad smitta vid ett vård- och omsorgboende 

Under de senaste veckorna har det rapporterats om att covid-smitta tagit sig in i vård- och omsorgsboenden runt om i länet. Idag har en boende på ett av våra vård- och omsorgsboenden konstaterats smittad av covid-19.

I dagsläget rör det sig alltså om en person, vid ett vård- och omsorgsboende.  

-Det här är tyvärr en förväntad händelseutveckling. I takt med att smittan ökar i samhället så ökar risken att smitta tar sig in i vård- och omsorgsboenden. Vi har kontakt med regionens smittskyddsenhet som beslutat att övriga brukare på enheten ska testas för covid-19, säger Anna-Karin Eklund förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen

Redan vid misstanke om smitta påbörjas så kallad kohortvård. Det innebär att personen isoleras och vårdas av särskild personal.

Söderhamns kommun informerar inte om vilket boende det gäller, men anhöriga vars närstående berörs av provtagning kommer att få information. 

-Vi uppmanar till att vara restriktiv med besök på kommunens vård- och omsorgsboenden under den intensiva smittspridningsperioden, avslutar Anna-Karin Eklund.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn