Läget föder nya lösningar - tack till alla som bidrar!

I ett pressat läge hittar Söderhamns kommun nya vägar för att säkerställa bemanning i de verksamheter där det behövs som mest. Tack till de medarbetare och medborgare som ställer upp med värdefulla insatser!

Coronaläget i vår kommun är allvarligt. Under de senaste två veckorna har Söderhamns kommun haft den högst antal smittade i förhållande till invånarantal, i hela Sverige. Det märks i våra kommunala verksamheter, och allra mest inom vård- och omsorgsverksamheterna.

Under vecka 50 var upp emot var femte vård- och omsorgsanställd person inom Söderhamns kommun sjukfrånvarande. Det betyder 200 personer varje dag. Det innebär förstås att situationen blir pressad för den personal som finns att tillgå, extra mycket i de enheter där smitta konstateras bland både brukare och personal.

Söderhamns kommun genomför nu flera åtgärder för att lösa personalsituationen. Till exempel:

  • Medarbetare som går in och utför arbetsuppgifter utöver de normala. Som medarbetare från kultur- och samhällserviceförvaltningen som hjälper till i skolmatsalar och städpersonal som avlastar omvårdnadspersonal på exempelvis Åsgården.
  • Medarbetare som har vård- och omsorgskompetens flyttar tillfälligt till omvårdnadsförvaltningen för att utföra arbetsuppgifter som behövs där. Till exempel 33 medarbetare från barnomsorg/skola. Medarbetare som flyttas till omvårdnadsförvaltningen får plats på en enhet och får introduktion och schemalagd arbetstid.
  • Samtliga förvaltningar inventeras för att ta tillvara all vård- och omsorgskompetens som nu behövs där den gör mest nytta.

Interna insatser som är mycket värdefulla för medborgarna! Vi ser också att Söderhamns kommuns vädjan till allmänheten om att “alla kan göra något” och göra en insats, ger resultat. Många har anmält sig för att arbeta utom vård- och omsorg - där är behovet av personer utan erfarenheter av vård- och omsorgsarbete nu uppfyllt. Tack för det!

Däremot är vi fortfarande i stort behov av personer som har erfarenhet/utbildning från vård- och omsorg. Här välkomnas både kommunmedarbetare och allmänheten fortfarande. Gör en insats, du behövs!

Sök här: Extrapersonal inom Söderhamns kommuns vård- och omsorg Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 17 december 2020