Dags för vaccinering mot covid-19 – Söderhamn och Bollnäs först ut

Söderhamn och Bollnäs får Gävleborgs första doser av covid-19-vaccin. Vaccinering startar 27 december.

Covid-19-vaccin rullar nu ut över landet och vaccinering påbörjas snart för de mest behövande. Gävleborgs län får i ett första skede 220 vaccindoser, som fördelas till Söderhamns kommun och Bollnäs kommun. Region Gävleborgs beslut grundar sig på bedömningen att vaccinet gör mest nytta i orter där det finns samhällssmitta men där det också finns boenden som inte har smittspridning.

Start 27 december

De första brukarna kommer att vaccineras den 27 december. Precis som vid annan vaccinering kommer brukare att få frågan om de vill ha vaccinet. Vilka boenden som blir aktuella blir klart på onsdag 23 december då kommunerna och Region Gävleborg ska planera det hela.

- Väldigt positivt att ungefär hundra personer i våra vård- och omsorgsboenden kan få vaccin inom några dagar, säger Anna-Karin Eklund, förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen.

Mer vaccin i januari

Hur vaccinering kommer att fortlöpa framöver är för tidigt att säga. Större kvantiteter av vaccin väntas till regionen i mitten av januari.

Vi uppdaterar när mer information kommer.

Senast uppdaterad: 22 december 2020