Boende på Hedbacka och Björkbacka får de första vaccindoserna 

Hedbacka

Hedbacka vård- och omsorgsboende

På onsdagsmorgonen beslutades hur de första vaccindoserna som Söderhamns kommun får tillgång till ska prioriteras. Boende på vård- och omsorgsboendena Hedbacka i Söderala och Björkbacka i Ljusne blir bland de första i Sverige som erbjuds vaccin mot covid-19.

Omvårdnadsförvaltningen har lutat sig mot Region Gävleborgs bedömning när de tagit ställning till var vaccinationer ska starta. Region Gävleborg menar att vaccin gör mest nytta i orter där det finns samhällssmitta men där det också finns boenden som inte har smittspridning.

-Hedbacka och Björkbacka är stora boenden, där det inte finns smitta. Men i omgivningen finns smitta, exempelvis finns ju smitta på Kastanjen i Ljusne, berättar Anna-Karin Eklund förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen.

Alla vaccinationer genomförs på en dag

När vaccinet är tinat måste vaccinationer genomföras inom en viss tidperiod. Ett vaccinationsteam bestående av sjuksköterskor från omvårdnadsförvaltningen kommer att genomföra alla vaccinationer under en dag, planerat till den 27 december.

Boende har tidigare tillfrågats om man vill ta vaccinet och de flesta har tackat ja, men frågan ställs även i anslutning till vaccinationstillfället.

Konatkt tas med anhöriga till de boende för att ge information.

Att vaccin nu kan börja ges till riskgrupper är mycket positivt.

-Det här är den bästa julklappen vi kan få här i Söderhamn, uttrycker Anna-Karin Eklund

Senast uppdaterad: 23 december 2020