Inget länsgemensamt beslut om fjärr- och distansundervisning

På tisdagen träffades länets kommuner tillsammans med Länsstyren Gävleborg och Region Gävleborg digitalt för att diskutera smittläget i länet och behov av eventuella åtgärder. Något gemensamt beslut om fjärr- och distansundervisning för högstadieelever fattades inte. Kommunspecifika beslut kring eventuell fortsatt distansundervisning i respekive kommun fattas i slutet av vecka 1, och då i samråd med smittskyddet.

Smittläget i länet är fortsatt allvarligt. Antalet inneliggande covid-19-patienter har minskat i länet, men samtidigt har Region Gävleborg fått ta hjälp av andra regioner dit patienter från länet har skickats för vidare vård. Trycket på covid-19-IVA är oförändrat högt.

Just nu är det dock märkbara skillnader i hur smittläget ser ut i länets kommuner och något gemensamt beslut om fjärr- och distansundervisning fattades inte.

Respektive kommun kommer i tät samverkan med smittskyddet göra lokala bedömningar av behov av eventuella åtgärder. För Söderhamns kommuns del sker beslut om eventuell fortsatt distansundervisning i slutet av vecka 1.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn