Vaccinering mot covid-19 - dags för hemtjänst och hemsjukvård

Nu finns möjlighet till vaccination mot covid-19 för den som har hemtjänst eller hemsjukvård (samt anhöriga till personer med hemsjukvård). Boka din tid själv via nätet eller telefon.

Personer som har insatser från hemtjänst eller hemsjukvård har nu möjlighet att vaccineras mot covid-19. Vaccinationen hanteras av Region Gävleborg och tidsbokningen öppnar 13 januari kl 13.00.

Personer med hemtjänst eller hemsjukvård, samt samboende till personer med hemsjukvård, tillhör en prioriterad grupp när det gäller vaccination mot covid-19. Från onsdag 13 januari klockan 13.00 kan den som tillhör gruppen boka tid för vaccination. Vaccinationerna hanteras av Region Gävleborg och utförs på särskilda vaccinationsplatser i kommunen.

Boka själv via nätet eller telefon

Den som bokar tid på nätet får en lista på vaccinationsplatser att välja bland och kan välja den plats som passar. Vaccinet mot covid-19 tas i två doser med minst tre veckor mellan gångerna. Tänk på att inte slappna av gällande restriktioner efter den försa sprutan! Tillgången på vaccin är begränsad och därför kan utbudet variera av tider och platser för vaccination. Om det inte finns lediga tider som passar så testa igen senare.

Observera att du inte ska ta dig till en vaccinationsplats om du har pågående symtom.

Så här bokar du tid och transport

Boka vaccination

Med bank-id: Boka tid för vaccination via 1177.se/Gavleborg. Välj tidbokningslänken för Invånare.

Utan bank-id: Ring 026-15 03 00 för att boka tid. Det kan uppstå väntetider om många ringer samtidigt.

Du som saknar svenskt personnummer ska ta kontakt med din hälsocentral.

Avboka vaccination

Du avbokar din vaccination genom bokningsbekräftelsen som du får via sms eller mejl. I bekräftelsen finns en länk till avbokning. Om du bokade vaccination via telefon, avbokar du också via samma nummer, 026-15 03 00.

Transport till vaccination

Det går att beställa en avgiftsfri transport för den som inte själv kan ta sig till vaccinationsplatsen. Boka vaccinationstid först, och ring sedan 026-15 03 00 för att boka transport. Bokning av transport är möjlig tidigast 14 dagar innan, men måste göras senast klockan 12.00 dagen innan vaccination.

Kom ihåg att avboka vid förhinder.

Du som vårdas i ditt hem

Du som vårdas i hemmet och inte kan förflytta dig, kommer att vaccineras vid ett senare tillfälle. Det vaccin som finns tillgängligt just nu kräver särskilda förhållanden för förvaring och transport, och kan inte ges i din bostad.

Mer information

För dig som inte har digitala möjligheter: ring 026-15 03 00.

Läs mer: 1177 - Om vaccination mot covid-19 i Gävleborg Länk till annan webbplats.

Läs mer: Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 – Folkhälsomyndigheten (PDF) , 468.2 kB.

Senast uppdaterad: 13 januari 2021