250 000 kronor ur Stabiliseringsprojektet till barn och unga – ansök för din förening innan 15 maj

Med bidrag ur Stabiliseringspaketet vill Söderhamns kommun stimulera föreningsaktiviteter för målgruppen 0-25 år.

Nu finns möjlighet igen för föreningar att söka pengar ur Stabiliseringspaketet. 250 000 kronor finns för aktiviteter i målgruppen barn och unga 0-25 år. Välkommen med er ansökan!

Med bidrag i Stabiliseringspaketet vill Söderhamns kommun hjälpa bidragsberättigade föreningar att ställa om i arbetet med barn och unga under och efter covid-19. 250 000 kronor väntar nu på att gå ut till föreningslivet med syftet att:

  • Stödja civilsamhället i att utveckla och ställa om sina verksamheter för målgruppen barn och unga 0-25år under och efter covid-19.
  • Utveckla digitala aktiviteter och mötesplatser för barn och unga.
  • Skapa kostnadsfria aktiviteter som stimulerar deltagande och personlig utveckling, främjar integration, motverkar segregation och skapar nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

För aktiviteter under sommaren och hösten

Ansökningsomgången pågår fram till 15 maj och bidraget avser aktiviteter som genomförs under sommaren och hösten. Varje ansökan kommer att bedömas individuellt utifrån ansökan och underlag som lämnats in.
Maxbelopp att betala ut till en förening 48 300 kr (ett prisbasbelopp).

Din förening kan till exempel ansöka om bidrag för:

  • Material
  • Arvoden för ledare
  • Utbildningar kring digitala verktyg, utbildningar för unga ledare m m.

Ansök så här

Mejla in ansökan till kus.diarium@soderhamn.se
Bifoga projektbeskrivning samt en budget (kostnader och intäkter) kopplat till aktiviteterna.
Ange föreningens namn och organisationsnummer, adress, kontaktperson, e-post och telefonnummer samt föreningens bankgiro.

Datum för ansökan

Ansök före 15 maj 2021.
Välkommen med er ansökan!

Läs mer: Föreningshjälpen - stöd till föreningar under pandemin

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn