Vaccination mot covid-19 - viktig information inför dos 2

Vaccineringen mot covid-19 pågår för fullt och många i gruppen med brukare av hemtjänst och personer med hemsjukvård har fått sin första dos. Här kommer viktig information inför dos 2.

Den som fått din första dos av vaccinet ska boka in nästa dos. Här följer viktig information inför dos 2:

  • Dos 2 ska tas tre veckor efter dos 1
  • Dos 2 kan inte bokas samtidigt som dos 1. Anledningen är att svaren i hälsodeklarationen inför dos 2 ska vara så aktuella som möjligt. En person kan till exempel ha fått blodförtunnande läkemedel eller fått en reaktion efter den första vaccindosen, eller blivit gravid.
  • Dos 2 ska bokas veckan före den planerade vaccineringen
  • På vaccinationskortet står noterat när dos 2 ska tas.

Boka på samma sätt

Dos 2 bokas likadant som dos 1. Det finns två sätt:

  • Digitalt via 1177.se
  • via telefon 026-15 03 00.

Eftersom det finns reserverat vaccin för alla som ska ha dos 2 kommer man inte att mötas av beskedet, tiderna är slut eller att vaccinet är slut när man bokar dos 2.

På 1177.se/Gavleborg finns frågor och svar om bokning av dos 2.

Senast uppdaterad: 27 januari 2021