Vissa lättnader för besök i boenden – vi tar fram rutiner för säkra möten

Det väntar vissa efterlängtade lättnader för besök i våra vård- och omsorgsboenden. Vi tar nu fram besöksrutiner för säkra möten, som gäller från 3 mars och presenteras i början av vecka 9.

Vi ser att vaccinationerna mot covid-19 flutit på fint i våra vård- och omsorgsboenden, där alla som önskat vaccin nu har fått sin andra dos. Därmed kan vi anpassa åtgärderna för att förhindra smittspridning, med möjligheter till vissa lättnader för den som vaccinerats.

Lättnader - men fortsatt ansvar

Vi förstår många väntat på att besöka nära och kära, men samtidigt som det är oerhört efterlängtat medför lättnader också ett stort ansvar för oss alla. Det blir fortsatt viktigt att boka sina besök och följa de restriktioner och rekommendationer som finns sedan tidigare.

Det finns ovaccinerade personer i våra boenden, vi vet inte heller i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger ett skydd mot covid-19.

Nya besöksrutiner från 3 mars

Vi arbetar nu fram rutiner för säkra besök med lite lättnader jämfört med tidigare. De kommer att gälla från 3 mars, då alla vaccinerade har två veckor sedan sin sista dos.

Vi ser fortsatt att besöken sker i små grupper (max två besökande personer). Innan varje besök görs en riskbedömning som ligger till grund för om vi rekommenderar att besöket sker på en anvisad plats eller den boendes lägenhet. Ni har naturligtvis även möjlighet att ses utomhus.

I början av vecka 9 presenterar vi de nya rutinerna för besök i våra vård- och omsorgsboenden.

Tack för det tålamod ni visat hittills och för att ni fortsatt följer restriktioner och rekommendationer!

Senast uppdaterad: 26 februari 2021