Nya besöksrutiner i våra vård- och omsorgsboenden

Den 25 februari kom Folkhälsomyndigheten med besked om lättnader för vård- och omsorgstagare på särskilda boenden för äldre. Personer som har vaccinerats med två doser av vaccinet mot covid-19 kan nu två veckor efter andra dosen träffa symtomfria närstående och komma dem nära.

Äldre personer som har fått två doser av vaccin behöver efter två veckor inte längre vara lika försiktiga i kontakten med andra i hemmet, enligt bedömning från Folkhälsomyndigheten. För att kunna skydda dem som inte ännu är vaccinerade påpekas dock vikten av fortsatt försiktighet hos både boende, besökare och personal.

Vi tar alla ansvar

Det är verksamheten som ansvarar för att besöken sker på ett så säkert sätt som möjligt, samtidigt som varje besökare har ett ansvar att följa råd och rekommendationer för minskad smittspridning.

Det här gäller vid besök på våra vård- och omsorgsboenden efter 2 mars:

  • Stanna hemma om du inte känner dig helt frisk
  • Har du träffat någon som är sjuk, avstå från besök närmaste tiden
  • Endast närmst närstående har möjlighet att boka besök. Närmst närstående kan variera beroende på hur personens livssituation ser ut. Vi ser gärna max 2 personer som besöker per tillfälle.
  • Liksom tidigare ta kontakt innan och boka besöket med enheten, det är för att undvika att för många besöker boendet samtidigt.
  • Vid ankomst och när man lämnar boendet ska man göra det tillsammans med personal. Personal kommer att ge information om vad som gäller vid besöket.
  • Tvätta och/eller sprita dina händer innan, under och efter besöket.
  • Vistas bara i den enskildes lägenhet eller anvisad plats. Detta beroende på rekommendationen utifrån den riskbedömning som görs av verksamheten innan besöket.
  • Håll avstånd vid besöket, både till andra personer som bor på boendet samt till personal och andra besökare.
  • Möjlighet att göra besök vid besöksskärmar (plexiglasskärmar) finns fortfarande
  • För ovaccinerade personer som bor på våra vård- och omsorgsboenden gäller fortfarande tidigare framtagna rutiner för besök, och att avstånd fortfarande måste hållas vid besök.
Senast uppdaterad: 1 mars 2021