Förlängning av överenskommelsen om ledamöters
distansdeltagande vid kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges presidium och fullmäktigegruppledarna har kommit överens om att förlänga överenskommelsen om ledamöters distansdeltagande vid kommunfullmäktiges sammanträden under covid-19-pandemin.

Beslutet är en förlängning av den överenskommelse som slöts den 6 november 2020, om ledamöters distansdeltagande vid kommunfullmäktiges sammanträden under covid-19-pandemin. Den nya överenskommelsen gäller till och med 2021-06-30.

Läs överenskommelsen om ledamöters distansdeltagande vid kommunfullmäktiges sammanträden, daterad 2021-03-22

Överenskommelse om ledamöters distansdeltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde, daterad 2020-11-06

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn