Skolchefer och Region Gävleborgs smittskyddsläkare överens – så ska information angående covid-19 hanteras

En elev i ett klassrum

Länets skolchefer och Region Gävleborgs smittskyddsläkare har tillsammans kommit överens om förtydliganden gällande rektorers informationsskyldighet vid konstaterad covid-19.

Sedan en lång tid tillbaka är spridningen av Covid-19 utbredd. Länets skolchefer och Region Gävleborgs smittskyddsläkare har tillsammans kommit överens om hur informationsskyldigheten kring pågående smitta kopplad till verksamheterna förskola och skola ska hanteras. Hanteringen involverar flera olika aktörer, beroende på smittans omfattning.

Fortfarande har vi att följa det som reglerar sekretess, det vill säga att vi inte får förmedla information om smitta som kan röja ett barns, en elevs eller en medarbetares identitet. Vilka personuppgifter som får spridas av chefer och medarbetare regleras bland annat i offentlighets- och sekretesslagen, OSL.

Förtydligandet kring informationsskyldigheten innebär följande:

  • Om ett barn/elev/vuxen konstateras ha covid-19 ansvarar barnets vårdnadshavare eller den vuxne för att informera de personer som kan ha utsatts för smitta.
  • Information om smittan måste ges till skola genom kontakt med rektor. Berörda vårdnadshavare och vuxna i verksamheten ska därefter informeras av rektor om att smitta finns utan att röja personens identitet. Rektor har tystnadsplikt.
  • Om information inte kan ges utan att röja personens identitet ska allmän information om smitta förmedlas till alla i verksamheten.
  • Vid klustersmitta bedömer Regionens smittskyddsenhet situationen och kontaktar rektor för vägledning och vidare handläggning och eventuella åtgärder.
  • Rektor har skyldighet att kontakta Regionens smittskyddsenhet vid misstanke om klustersmitta.
  • Vid information vidare till berörda vårdnadshavare har rektor också i uppdrag att förmedla smittskyddsenhetens nya informationsblad angående konstaterad smitta.

-Det är en styrka att vi har en länsgemensam överenskommelse om hur informationskedjan ser ut och de olika ansvarsrollernas uppdrag, säger Åsa Unger förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn