Inte läge att slappna av – vi fortsätter följa rekommendationer

Allt fler har vaccinerat sig eller får möjlighet att göra det. Men det innebär inte att vi kan slappna av – pandemin pågår fortfarande. Så fortsätt att följa rekommendationer för att undvika smittspridning - vi håller ut ett tag till för det gemensammas bästa.

Det är vår i luften och visst anar vi en ljusning i pandemin. Men det är ännu inte läge att slappna av. Även den som vaccinerat sig måste fortsätta följa rekommendationer, det finns fortfarande en liten risk att bli smittad och sprida smittan vidare även om du själv inte utvecklar några symtom.

Därför gäller de grundläggande råden fortsatt även för dig som är vaccinerad, fortsätt att:

  • stanna hemma om du är sjuk
  • hålla avstånd till andra människor
  • tvätta händerna ofta.
  • Testa dig vid symtom.

Förstärkta rekommendationer gäller än

I vårt län gäller fortfarande de förstärkta rekommendationer som infördes 23 februari och tills vidare:

  • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika.
  • Personer som är anställda vid eller har uppdrag i en verksamhet i länet, där det bedöms pågå ett större utbrott, rekommenderas att undvika att vistas ute i samhället för att minimera möten med andra människor (berörda verksamheter kontaktas av Region Gävleborg).

Det är en förstärkning av Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendationer och råd, som bland annat säger:

  • Begränsa antalet nya nära kontakter, umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets – håll avstånd, helst utomhus.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.
Senast uppdaterad: 16 september 2022