Anpassningar av smittskyddsåtgärder från och med 15 juli

Från och med 15 juli sker anpassningar av de smittskyddsåtgärder som införts på grund av covid-19. Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt.

Smittspridningen minskar och allt fler vaccinerar sig. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att pandemin utvecklas i rätt riktning vilket gör det möjligt att införa ytterligare lättnader. Bland annat upphör begränsningarna kopplat till kollektivtrafik och kravet på att begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus baserat på lokalens storlek försvinner. Men verksamhetsutövaren har ett ansvar att begränsa antalet besökare så att de kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Det kan i praktiken betyda att man ändå behöver begränsa antalet besökare och hitta system för att följa upp det.

Läs om ytterligare anpassningar på ansvariga myndigheters webbplatser.

Detta gäller från och med 15 juli, information från Regeringenlänk till annan webbplats

Anpassningar av smittskyddsåtgärder den 15 juli, information från Folkhälomyndighetenlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn