Tillfällig uppmaning om att undvika besök i vård- och omsorgsboenden

Smittspridningen i samhället är hög för tillfället - undvik eller var sparsamma med besök i vård- och omsorgsboenden den närmaste tiden.

Under nuvarande höga samhällssmitta behöver vi uppmana till restriktivitet med besök på våra vård- och omsorgsboenden den närmast tiden.

Vi ser nu en hög smittspridning av covid-19, därför uppmanar vi anhöriga att tillfälligt undvika eller vara sparsamma med besök i våra vård- och omsorgsboenden (inte detsamma som besöksförbud).

Vid besök uppmanas alla att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer om att skydda andra genom att:

  • vara friska vid besök
  • följa boendets rutiner om att använda munskydd och /eller visir och utföra noggrann handhygien innan besöket
  • kontakta boendet innan planerat besök för att det kan ske så säkert som möjligt.

Tack för att ni bidrar till att skydda våra äldre och andra personer i riskgrupper.

Senast uppdaterad: 12 januari 2022