Fortsatt försiktighet vid besök i vård- och omsorgsboenden efter 9 februari

Även om många restriktioner försvinner efter 9 februari är det fortsatt viktigt att skydda grupper med högre risk. Därför behåller vi tills vidare gällande besöksrutiner i våra vård- och omsorgsboenden.

Den 9 februari försvinner många av covid-19-restriktionerna. Eftersom vi har en fortsatt hög smittspridning av covid-19, fortsätter vi att uppmana om att tillfälligt undvika eller vara sparsamma med besök i våra vård- och omsorgsboenden (inte detsamma som besöksförbud).

Det gör vi för att fortsatt skydda våra sköraste medborgare och undvika smittspridning.

Tänk på att:

  • vara friska vid besök
  • följa boendets rutiner om att använda munskydd och /eller visir och utföra noggrann handhygien innan besöket
  • kontakta boendet innan planerat besök för att det kan ske så säkert som möjligt.

Tack för att ni bidrar till att skydda våra äldre och andra personer i riskgrupper.

Senast uppdaterad: 7 februari 2022