Efter 9 februari: Succesiv återgång för Söderhamns kommunkoncern

Även om pandemin inte är över är det möjligt att avveckla de flesta restriktioner som gällt under covid-19. Det görs onsdagen den 9 februari. Läs mer om hur Söderhamns kommunkoncern tar ansvar och hur arbetsgivare kan agera genom att succesivt återgå till arbetsplatser.

Folkhälsomyndigheten bedömer att den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten inte ger lika allvarlig sjukdom, har minskat belastningen på samhället. I mars väntar ett regeringsbeslut om att covid-19 inte längre ska klassas som allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

De flesta restriktioner försvinner från och med onsdag 9 februari.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det upp till varje arbetsgivare att bestämma hur återgången till arbetsplatserna ska ske, för de medarbetare som arbetat hemifrån under pandemin. Återgången bör ske succesivt, utifrån den specifika arbetsplatsens förutsättningar, för att motverka smittspridning och att många blir sjuka.

Så återgår vi succesivt till arbetetsplatser

Söderhamns kommunkoncern tar ansvar genom att medarbetare följer våra interna riktlinjer för återgång. Kanske kan det passa som exempel för andra arbetsgivare att ta efter.

Succesiv återgång innebär att vi:

  • Samråder med närmaste chef om hur och när vi återgår till arbetsplatsen
  • Förespråkar digitala möten för fysiska, när det passar
  • Håller 1,5 meters avstånd då vi ändå har sammankomster
  • Är restriktiva med tjänsteresor utanför kommungränsen
  • Inom Sektor välfärd och Barn och lärande fortsätter försiktighetsåtgärderna så som tidigare
  • Verksamhetsspecifika begränsningar kvarstår där behov finns

Söderhamns kommun arbetar enligt den här återgången fram till sista februari, då läget bedöms på nytt.

Fortsatt ansvar på individen

Vi lyssnar också Folkhälsomyndighetens uppmaning om att vi alla har fortsatt personligt ansvar att inte föra smittan vidare. Det gör vi genom att genom att stanna hemma vid symtom och genom vaccination.

Senast uppdaterad: 9 februari 2022