Fortsatt uppmaning till försiktighet vid besök i vård- och omsorgsboenden

Även om många restriktioner försvann efter 9 februari är det fortsatt viktigt att skydda grupper med högre risk. Därför behåller vi tills vidare gällande besöksrutiner i våra vård- och omsorgsboenden. Vi hoppas på förståelse för detta.

Det pågår fortfarande smittspridning av covid-19, därför uppmanar vi fortsatt att tillfälligt undvika eller vara sparsamma med besök i våra vård- och omsorgsboenden (inte detsamma som besöksförbud).

Det gör vi för att fortsatt skydda våra sköraste medborgare och undvika smittspridning.

Tänk på att:

  • vara friska vid besök
  • följa boendets rutiner om att använda munskydd och /eller visir och utföra noggrann handhygien innan besöket
  • kontakta boendet innan planerat besök för att det kan ske så säkert som möjligt.

Tack för att ni bidrar till att skydda våra äldre och andra personer i riskgrupper.

Senast uppdaterad: 17 februari 2022