Åtgärder inom kommunala verksamheter

För att begränsa smittspridningen av covid-19 genomförs flera begränsande åtgärder inom våra kommunala verksamheter.
Åtgärderna gäller till och med 24 januari men kan komma att förlängas. Listan på åtgärder kan fyllas på allt eftersom beslut fattas.

 • Bibliotekets service är bara tillgängligt för kortare ärenden: låna, hämta reservationer och återlämna. Besöket bör inte vara längre än 15 minuter.
 • Biblioteken kan tyvärr inte fungera som en mötesplats under rådande omständigheter.
 • Alla sittplatser är borttagna.
 • Samtliga datorer samt kopiator/skanner stängd för användning.
 • Förskolor och skolklasser i grundskolan tas emot för bokade besök.
 • Vill du inte komma in på biblioteket? Använd Hämtservice, Drive-in och Boken kommer samt Digitala hjälpen per telefon. För mer information se www.soderhamn.se/bibliotek
 • De digitala tjänsterna rekommenderas: www.helgebiblioteken.selänk till annan webbplats
 • Följ oss gärna på Facebook och Instagram
 • Söderhamns bibliotek har begränsade öppettider måndag – fredag kl. 10-18, lördag stängt
 • Tidningsavdelningen är stängd.
 • Filialerna i Bergvik, Ljusne och Stråtjära håller öppet några timmar per vecka för att låna, hämta reservationer och återlämna. För mer information se www.soderhamn.se/bibliotek
 •  

 • I största möjligaste mån avråder vi från besök.
 • Ta kontakt med boendet i god tid innan eventuellt möte.

 • Samtliga verksamheter vid Verkstäderna är stängda.
 • Verkstäderna genomför inte heller aktiviteter på andra platser eller i skolan.

 • Kulturenheten erbjuder inte några publika arrangemang.
 • Teatern är stängd för allmänheten.

 • Bowlinghallen är stängd.

 • Simhallen på Hällåsen är stängd. Den som har halvårskort eller årskort kommer att få dessa förlängda med den tid som simhallen är stängd.

 • Idrottshallarna är stängda för all verksamhet. Undantag är verksamhet som avser yrkesmässig idrott.
 • Frågor gällande avbokningar i anläggningar kontakta Kultur och Fritid 0270–75 000 eller bokning@soderhamn.se.

 • De mindre gymnastiksalarna är stängda för bokningar under kvällar och helger. Undantag är verksamhet som avser yrkesmässig idrott.

 • Ishallen avseende bandy på Hällåsen är stängd för all verksamhet som inte avser yrkesmässig idrott. Allmänhetens åkning pausas.
 • Ishallen avseende hockey på Hällåsen är stängd för all verksamhet som inte avser yrkesmässig idrott. Allmänhetens åkning pausas.

 • Det är viktigt att varje förening gör sina bedömningar och prioriteringar utifrån respektive förbunds rekommendationer och aktuella nationella riktlinjerna.
 • Alla eventuella avbokningar och ombokningar görs i bokningssystemet E-servelänk till annan webbplats
 • I Söderhamns kommun gäller 8 personer per grupp, enligt Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets rekommendationer. Åldersblandade grupper där personer födda 2004 eller tidigare ingår begränsas också till 8 personer

Vid frågor eller stöd vid avbokningar kontakta kultur och fritid 0270–75 000 eller bokning@soderhamn.se

 • Endast bokade besök välkomnas till receptionen på Humlegårdsgatan.
 • Du kan göra de flesta av dina ärenden digitalt via ”Mina sidor”www.faxeholmen.selänk till annan webbplats, t.ex. signera avtal, säga upp avtal, se dina hyresavier, göra felanmälan och söka nytt boende.
 • I samband med felavhjälpande åtgärder, visning eller besiktning i din lägenhet kommer vi att höra av oss via telefon för att stämma av en tid för besöket. Primärt gör vi besöken när du inte är hemma. Om det inte är möjligt ber vi dig hålla dig i ett annat rum än vår personal eller också senarelägger vi besöket.
 • Vi stänger våra kunddatorer i receptionen. Vi uppmanar dig att göra dina sökningar via din hemmadator men du är förstås välkommen att höra av dig via telefon.

 • Undvik i möjligaste mån personliga besök till vår kundservice på Stabbläggaregatan.
 • Söderhamn Näras Kundservice på Stabbläggaregatan har lunchstängt från 12.00 till 13.00, detta gäller tillsvidare.
 • Använd vår hemsida www.soderhamnnara.selänk till annan webbplats, där hittar du mycket information om Söderhamn Näras tjänster.
 • Gör dina ärenden digitalt på vår hemsida, till exempel ändra bredbandshastighet, signera avtal, anmäla flyttar och ändra storlek på avfallskärl.
 • Du är alltid välkommen att ringa vår kundservice på telefon 0270-766 10.

 • Endast bokade besök välkomnas till Rådhuset.
 • Om du har allmänna frågor som rör kommunen är du välkommen att kontakta vår Kundtjänst, i första hand via telefon 0270-750 00 eller e-post kundtjanst@soderhamn.se. I andra hand är du välkommen till vår receptionsdisk på Faxholmsgatan 3.

 • Endast bokade besök välkomnas till de Lönnen (Kungsgatan 6).
 • Om du har allmänna frågor som rör kommunen är du välkommen att kontakta vår Kundtjänst, i första hand via telefon 0270-750 00 eller e-post kundtjanst@soderhamn.se. I andra hand är du välkommen till vår receptionsdisk på Faxholmsgatan 3.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn