Hemvärnet

Vid naturkatastrofer, omfattande olyckor eller andra hot mot samhället är Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna beredda att stödja polis, räddningstjänst och andra myndigheter.

Hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna är en samhällsresurs som ofta efterfrågas när samhällets och räddningstjänstens normala resurser inte räcker för att skydda eller hjälpa. Exempelvis vid skogsbränder, översvämningar eller eftersök av försvunna personer finns hemvärnsförbanden som en extra resurs att kalla in.

Hemvärnet är inte en kommunal verksamhet.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022
Kommun och politik