Seveso, anläggningar med farlig verksamhet

Sevesolagstiftningen, Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, riktar sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier vid ett tillfälle.

Vid vissa kemikalieanläggningar kan verksamheten vara så farlig att en olycka orsakar allvarliga skador på människor eller miljö. I Söderhamn finns flera anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen.

Räddningstjänsten på kommunalförundet Hälsingland om farlig verksamhet och Sevesoanläggningar Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 29 mars 2022
Kommun och politik