Seveso, anläggningar med farlig verksamhet

Sevesolagstiftningen, Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, riktar sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier vid ett tillfälle.

Vid vissa kemikalieanläggningar kan verksamheten vara så farlig att en olycka orsakar allvarliga skador på människor eller miljö. I Söderhamn finns flera anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen.

Räddningstjänsten på kommunalförundet Hälsingland om farlig verksamhet och Sevesoanläggningar Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2020
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn