Möten, handlingar, protokoll

Kommunfullmäktige

Du kan följa arbetet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder genom att läsa ärendelistor (= föredragningslistor) och protokoll från politikernas möten.

Möten

Datum för sammanträden hittar du på respektive sida för nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Ärendelistor och protokoll

Här hittar du protokoll och ärendelistor. Du kan också läsa mer om vad som finns i de olika dokumenten och hur du gör för att få tillgång till fler handlingar.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2022
Kommun och politik