Organisation

Organisationsschema Söderhamns kommunkoncernFörstora bilden

Kommunen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, sektorer, bolag och förbund.

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs direkt av folket i allmänna val. Partierna delar på 49 platser i kommunfullmäktige. Fullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet.
Läs mer om Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyreslen består av förtroendevala politiker är beredningsorgan för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens huvuduppgift är att leda och samordna kommunens angelägenheter och nämndernas verksamhet.
Läs mer om Kommunstyrelsen

Nämnder

Kommunens nämnder med förtroendevala politiker styr arbetet i kommunen på en övergripande nivå.
Läs mer om kommunens nämnder

Sektorer

Kommunens sektorer med anställda medarbetare sköter den löpande verksamheten, förbereder och utreder ärenden samt genomför de politiska beslut som fattas.
Läs mer om kommunens sektorer

Kommunalförbund

Kommunalförbundet Hälsingland, Hälsinglands utbildningsförbund sköter vissa uppgifter.
Läs mer om kommunalförbunden

Kommunala bolag

Faxeholmen, Söderhamn NÄRA och Söderhamns Stadshus AB sköter fastigheter, el, vatten, fjärrvärme, renhållning, bredband, TV och IT-drift.
Läs mer om de kommunala bolagen

Senast uppdaterad: 25 juni 2024
Kommun och politik