Kommunala bolag

Faxeholmen logo

Faxeholmen

Tel 0270-729 50
www.faxeholmen.se Länk till annan webbplats.

Faxeholmen ansvarar för drift och skötsel av fastigheter (bostäder och lokaler), gator och parker.

Ordförande: Lars Stål (M)
VD: Ann-Berit Botngård

Söderhamn NÄRA logo

Söderhamn NÄRA

Tel 0270-766 10
www.soderhamnnara.se Länk till annan webbplats.

Verksamheten handlar bland annat om att tillhandahålla bredband, sköta TV och it-drift, producera och distribuera fjärrvärme, el och dricksvatten samt hantering av avloppsvatten. Söderhamn NÄRA ansvarar även för insamling, behandling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall, avfall från industri och handel samt slam från enskilda avloppsanläggningar och kommunala avloppsreningsverk.

Ordförande: Magnus Ludvigsson (L)
VD: Linda Leiderud

Söderhamns Stadshus AB

Söderhamns Stadshus AB är helägt av Söderhamns kommun. Bolaget äger i sin tur Söderhamn Nära AB och Faxeholmen AB. Söderhamn Elnät är dotterbolag till Söderhamn Nära AB.

Bolaget har till uppgift att leda och samordna de kommunala bolagens verksamhet.

Ordförande: John-Erik Jansson (C)
VD (tf): Anders Paulsen

Senast uppdaterad: 14 februari 2024
Kommun och politik