Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd är politiker som jobbar hel- eller deltid med sina uppdrag i kommunen till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget på sin fritid. Kommunalråd i opposition kallas oppositionsråd.

Kommunalråden ansvarar för olika områden och är ofta ordförande i någon av kommunens nämnder.

Det är kommunfullmäktige som utser kommunalråden, antalet kommunalråd kan därför variera mellan mandatperioderna.

Kommunalråd och oppositionsråd som gäller för mandatperioden 2022–2026

John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande

Marjo Myllykoski (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande, samhällsservicenämndens ordförande

Magnus Flyckt (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande (kommunalråd i opposition/oppositionsråd)

Fredrik Öhlander (C), barn- och lärandenämndens ordförande

Anders Ramstrand (KD), välfärdsnämndens ordförande

Senast uppdaterad: 31 maj 2024
Kommun och politik