Kommunfullmäktiges ledamöter 2022-2026

Efter valet 2022 är det sju partier på 49 mandat i kommunfullmäktige. Hur många mandat varje parti får styrs utifrån antalet röster i valet.

Ledamöter:

Ersättare:

Per Yngve Velander
Leif O. Rengman
Jan Olof Högqvist
Viktoria Åberg

Ledamöter:

Margareta Högberg
Mikael Engblom

Ersättare:

Cina Olsson
Lennart Hammarsten
Magnus Bratt
Camilla Jonsson

Ledamot:

Ersättare:

Vanessa Johansson
Hans Raymond Blom

Ledamöter:

Ersättare:

Magnus Natander
Lennart Nore

Ledamöter:

Mohamed-Ali Nefzi

Mohamed-Ali Nefzi
ali.nefzi@soderhamn.se

Monika Bodén
monica.boden@soderhamn.se

Ersättare:

Adam Brolin
Monica Elisabet Zellafors
Jan Evert Torgny Hagström
Susanne Larsson
Lennart Gard
Patric Rosenqvist
Viktoria Demircan
Anneli Hirsimäki

Ledamöter:

Ersättare:

Stig Nordgren
Linnéa Duran

Ledamöter:

Johan Fredrik Jansson

Johan Fredrik Jansson
fredrik.jansson@soderhamn.se

Ersättare:

Lucas Dunderberg
Carina Hedblom Eriksson
Lucas Frank
Tomas Persson
Eva Marianne Norberg Forslund

Senast uppdaterad: 23 april 2024
Kommun och politik