Kommunfullmäktige valberedning

Kommunfullmäktige utser för varje mandatperiod en valberedning.

Valberedning förbereder alla val av tillsättande av ledamöter som Kommunfullmäktige ska genomföra: nämndledamöter, revisorer, representanter för kommunen i olika organ med mera.

Valberedning mandatperioden 2022-2026

Ledamöter

Ersättare

Lars Stål (M), ordförande

Marjo Myllykoski (M)

Magnus Svensson (C), vice ordförande

Fredrik Öhlander (C)

Astrid Wiström (KD)

Olle Persson (KD)

Magnus Ludvigsson (L)

Vanessa Johansson (L)

Ove Söderberg (S)

Alexandra Gard (S)

Anton Larsson (V)

Nina Tynys (V)

Daniel Persson (SD)

Rino Hedblom (SD)
Senast uppdaterad: 27 oktober 2022
Kommun och politik