Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är beredningsorgan för fullmäktige och leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och näringslivsåtgärder och gör förslag till budget för kommunens hela verksamhet.

Det parti som har majoritet i fullmäktige får också majoritet i kommunstyrelsen. I kommunstyrelsen ingår 15 ledamöter, som väljs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen följer nämndernas verksamhet och övervakar att nämnderna verkställer fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen representerar kommunen vid förhandlingar med statliga myndigheter, näringsliv, och så vidare. Själva beslutsrätten har alltid kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har samrådsorgan för:

Kommunstyrelsen 2023-2026

Ledamöter i kommunstyrelsen

Ledamöter

Personliga ersättare

Marjo Myllykoski (M) 1:e vice ordförande

Alexander Hägg (M)

Lars Stål (M)

Karin Velander (M)

John-Erik Jansson (C) Ordförande

Cina Olsson (C)

Margareta Högberg (C)

Magnus Svensson (C)

Anders Ramstrand (KD)

Elisabeth Winsjansen (KD)

Magnus Ludvigsson (L)

Vanessa Johansson (L)

Magnus Flyckt (S) 2:e vice ordförande

Lillemor Svensson (S)

Alexandra Gard (S)

John Staffas (S)

Ove Söderberg (S)

Monika Bodén (S)

Maria Lind (S)

Mattias Benke (S)

Ali Nefzi (S)

Anna Idell (S)

Anton Larsson (V)

Jonna Källström Böresson (V)

Rino Hedblom (SD)

Kennet Johansson (SD)

Christer Andersson (SD)

Tobias Lund (SD)

Fredrik Jansson (SD)

Sebastian Hedlund (SD)


Kommunstyrelsen sammanträder tisdagar kl 09.00.

  • 9 januari
  • 6 februari
  • 5 mars
  • 9 april
  • 7, 21 maj
  • 6 augusti
  • 10 september
  • 8 oktober
  • 5, 25 november
Senast uppdaterad: 24 juni 2024
Kommun och politik