Koncernledningsgruppen

Koncernledningsgruppen (KLG) består av kommunorganisationens högsta ledning på tjänstemannasidan. Gruppen träffas regelbundet och leds av kommunchefen.

I gruppen ingår

  • Kommundirektör
  • HR-chef
  • Strategi- och ekonomichef
  • Sektorchef Barn och lärande
  • Sektorchef Välfärd
  • Sektorchef Samhällsservice
  • Sektorchef Styrning och stöd
  • VD för bolaget Faxeholmen
  • VD för bolaget Söderhamn NÄRA

Kontaktuppgifter hittar du i Pressrum

Senast uppdaterad: 12 september 2023
Kommun och politik