Nämnder

Nämnderna är sektorernas politiska ledning. Ibland kallas de i stället styrelse (till exempel kommunstyrelsen).

I kommunallagen fastslås att det i varje kommun måste finnas en politisk ledning i form av ett kommunfullmäktige och en kommunstyrelse. Varje kommun har därefter frihet att själv bestämma vilka andra nämnder den behöver. I Söderhamns kommun har vi 7 nämnder.

Senast uppdaterad: 24 juni 2024
Kommun och politik