Jävsnämnden

Jävsnämnden hanterar ärenden inom tillstånd och tillsyn istället för samhällsservicenämnden, i de fall när kommunen själv är part i ärendet.

Ledamöter och ersättare i Jävsnämnden

Ledamöter och ersättare i Jävsnämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Alexander Hägg (M) Ordförande

Leif O. Rengman (M)

Lennart Andersson (C) Vice ordförande

Helena Torstensson (C)

Eva Lindberg (S)

Lisbeth Hirsimäki (S)

Lennart Gard (S)

Viktoria Demircan (S)

Rino Hedblom (SD)

Lucas Frank (SD)


Jävsnämnden sammanträder vanligtvis fredagar kl 09.00.

  • 9 februari
  • 5 april
  • 14 juni
  • 13 september
  • 22 november
Senast uppdaterad: 24 juni 2024
Kommun och politik