Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har tillsynsansvar och kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare genomför sina uppdrag enligt föräldrabalken (FB) som är den lag som reglerar uppdragen.

Överförmyndare eller överförmyndarnämnd väljs för fyra år av kommunfullmäktige. I Söderhamn finns en överförmyndarnämnd. Länsstyrelsen Dalarna utövar tillsyn över överförmyndarnämnden.

Ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnden

Ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Per-Yngve Velander (M) Vice ordförande

Jan-olof Högqvist (M)

Kenth Burvall (C) Ordförande

Peter Myrasch Regnell (C)

Lisbeth Hirsimäki (S)

Monika Bodén (S)


Överförmyndarnämnden sammanträder vanligtvis tisdagar kl 09.00

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december
Senast uppdaterad: 24 juni 2024
Kommun och politik