Samhällsservicenämnden

Samhällsservicenämnden ansvarar sammanfattningsvis för kommunens fastigheter och byggnader, för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, för tillstånd och tillsyn inom bygg- och miljöområdet samt för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder (m.m.).

Ledamöter och ersättare i Samhällsservicenämnden

Ledamöter och ersättare i Samhällsservicenämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Marjo Myllykoski (M) Odförande

Natascha Bondjers (M)

George Ayres (M)

Göran Axell (M)

Pär-Olof Stål (C) Vice ordförande

Mikael Engblom (C)

Mikael Krantz (C)

Ove Söderholm (C)

Caroline Öberg (KD)

Vakant

Lillemor Svensson (S)

Vakant

John Staffas (S)

Patric Rosenqvist (S)

Xenia Hildén (S)

Catherine Maxdotter (S)

Dan Jonsson (S)

Jan-Evert Hagström (S)

Stig Nordgren (V)

Maria Calleberg (V)

Lotta Larsson (SD)

Dariusz Uhrberg (SD)

Christer Andersson (SD)

Henrik Nilsson (SD)

Kennet Johansson (SD)

Sebastian Hedlund (SD)


Samhällsservicenämnden sammanträder vanligtvis onsdagar kl 09.15

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 27 mars
 • 24 april
 • 29 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 30 oktober
 • 27 november
 • 18 december
Senast uppdaterad: 24 juni 2024
Kommun och politik