Valnämnden

Valnämndens huvuduppgift är att genomföra val till riksdagen, kommunfullmäktige, regionen och EU-parlamentet samt de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om.

Valnämnden ansvarar för det praktiska arbetet kring ett val, till exempel att:

  • utse valförättare
  • ordna vallokaler och information till medborgarna om deras vallokal på valdagen och under förtidsröstningen
  • lägga ut röstsedlar
  • utse personer som tar emot och räknar rösterna.

Vanligtvis sammanträder valnämnden bara de år då det är allmänna val eller folkomröstningar.

Den statliga valmyndigheten utövar tillsyn över hur allmänna val och folkomröstningar bedrivs. Den är även ansvarig för tryckning och distribution av valsedlar, information med mera. Valmyndigheten lagrar också statistiska uppgifter över tidigare val, såsom valdeltagande och mandatfördelning.

Ledamöter och ersättare i valnämnden

Ledamöter och ersättare i Valnämnden

Ledamöter

Ersättare

Maria Svensson (politiskt oberoende tjänsteman), Ordförande


Jan-Evert Hagström (S)

Bengt Uppvall (S)

Nils-Olov Oxelbrand (SD)

Lotta Larsson (SD)

Marjo Myllykoski (M)

Lars Stål (M)

Bo Andersson (C) Vice ordförande

Magnus Svensson (C)

Kjell Pettersson (V)

Anna Löf (V)

Owe Wiström (KD)

Lennart Nore (KD)

Britt Unger (L)

Ingrid Backelin (L)


16 januari
27 februari
21 mars
26 april (öppetförallmänheten)
20 maj
12 juni

Senast uppdaterad: 24 juni 2024
Kommun och politik