Pensionärsråd

Det kommunala pensionärsrådet är rådgivande till kommunal verksamhet och finns till för att bevaka medborgarnas intressen. Ledamöterna i rådet nomineras av nämnder, styrelser, intresseorganisationer, med flera. Ledamöterna väljs för samma mandatperiod som de kommunala politikerna.

Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2024

Datum då rådet sammanträder under 2024

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec


1920
239


Senast uppdaterad: 5 mars 2024
Kommun och politik