Tillgänglighetsråd

Tillgänglighetsrådet i Söderhamns kommun är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare från lokala föreningar för funktionsnedsatta. Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ.

Tillgänglighetsrådets uppgift är att vara remissinstans för kommunens förvaltningar med syfte att samla in och sprida kunskap för att öka tillgängligheten i kommunen för alla, oavsett funktion. I tillgänglighetsrådet samverkar och informerar kommunen om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultat av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för de funktionsnedsatta i kommunen.

På detta sätt får funktionsnedsatta en större delaktighet i samhällets insatser och åtgärder och tillgänglighetsfrågor kan behandlas på ett tidigt stadie i samhällsplaneringen.

Tillgänglighetsrådet är organiserad under kommunstyrelsen.

Sammanträdesdatum Tillgänglighetsrådet 2024

Datum då rådet sammanträder under 2024

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec12433


Senast uppdaterad: 5 mars 2024
Kommun och politik