Revisionsrapporter

Rapporter och dokument ligger som pdf-filer efter utgivningsår.
Dokument som utkommer i början av året tillhör normalt föregående revisionsår.
Om du vill ta del av dokumenten inklusive namnteckningar, diarienummer, missivbrev med mera, kontakta kommunens registratorer.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Senast uppdaterad: 15 februari 2024
Kommun och politik