Barn och lärande

Sektor barn och lärande fokuserar på barn och ungdomar upp till 19 år. Sektorn samlar de verksamheter och kompetenser som tillsammans har störst påverkan för att ge alla barn möjlighet att vara entreprenörer i sitt eget liv - så de kan välja sin egen framtid.

Inom sektorn finns tre verksamhetsområden:

  • Förskola
  • Skola
  • Förebyggande och främjande

Pedagogisk verksamhet, förebyggande och främjande verksamhet samt viss socialtjänst finns inom sektorn. Här arbetar drygt 750 medarbetare som möter barn och ungdomar genom sina olika yrkesroller inom exempelvis förskola, grundskola, anpassad grundskola, kulturskola, familjeteam, familjerätt, socialtjänst och ungdomsverksamheten Verkstäderna.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 27 juni 2023
Kommun och politik