Samhällsservice

Sektor Samhällsservice samlar de verksamheter och kompetenser som tillsammans har störst påverkan på att aktivt verka för en hållbar samhällsutveckling, utgöra kommunens tekniska kompetens samt utveckla goda livsmiljöer.

Inom sektorn finns fyra verksamhetsområden:

  • Intern service
  • Intern service 2 (Kost-& Städ)
  • Medborgarservice
  • Operativ samhällsbyggnad

Inom sektorn arbetar nära 700 medarbetare inom exempelvis kostverksamhet, lokalvård, bemanning, bilpool, sport- och fritidsverksamhet, kultur och bibliotek, kundtjänst, myndighetsutövning, detaljplan och projektkontor.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 26 september 2023
Kommun och politik