Styrning och stöd

Sektor styrning och stöd samordnar vi arbetet mellan Söderhamns kommuns fyra sektorer och ansvarar för den strategiska utvecklingen på övergripande nivå.

Inom sektorn finns tio enheter:

  • Ekonomienhet
  • HR-enhet
  • Inköpsenhet
  • Kanslienhet
  • Kommunikationsenhet
  • Enhet för ledningsstöd
  • Näringslivsenhet
  • Samhällsbyggnadsenhet
  • Säkerhetsenhet
  • Överförmyndarenhet

Här arbetar nära 90 medarbetare med sådant som är gemensamt för alla inom Söderhamns kommun exempelvis arkivhantering, ekonomi, inköp, IT, kommunikation, ledningsstöd, nämndsadministration, näringslivfrågor, juridik, säkerhetsfrågor och samhällsbyggnad.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 11 juli 2024
Kommun och politik